Site Map

/

Chinese Version

Location:
Contact us

Sinotrans Air Transportation Development Co.,Ltd.

Add:5/FNo.1Bldg.,No 20 Tianzhu Rd.,Area A, Beijing Tianzhu Airport Economic Development Zone,Shunyi Dist.,Beijing 101312,P.R.China

Tel:010-80418808

Fax:010-80418933

Website:www.tubezik.com


International Express

HQ of China

Richard Xiao

+86 10 80418938

Add:Tianzhu Airport Economic Development Zone, Shunyi Dist.,Bejjing 101312, China

Gateway of HGH

Daisy Shan Manager of Customer Service

+86 571 87334608

Add:36TH CHUXIN ROAD,SHIXIANG ROAD,HANGZHOU,ZHEJIANG,CHINA

Australia

Business Partner DTDC AUS

vuo.jpg

Zafar Abid Manager of Customer Service and operation

+61 1300 658 775 + 61 (2) 90781316

Add 48-50 Boorea Street Auburn, NSW 2144

Middle East

Dubai Branch

En Shi Chief Representative Officer

shien@sinoair.com

+00971-4-4214673

Add: P.O. Box 262049 JAFZ, Dubai, U. A. E.